գեղ

գեղ

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 11,6 15,15 Colophon 1,7
beauté

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԵՂ — I. (ոյ, ոց.) NBH 1 0534 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. (լծ. յն. գալլօս.) κάλλος pulchritudo Վայելչութիւն տեսոյ եւ գունոյ՝ հանդերձ համեմատութեամբ մասանց. որ եւ գեղեցկութիւնի՝ զգալի եւ մտաւոր. կիւզէլլիք, քէշի, հիւսն, տիրպէրլիք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԱՊԱՆԾ — ( ) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԳԵՂԱՊԱՆԾ որ գրի եւ ԳԵՂԱՊԱՆՁ. Գեղեցիկ եւ պանծալի գեղով. չքնաղ. գեղաղէշ. *Պոռնիկ գեղապանծ. Նաւում. ՟Գ. 4. յն. καλή καὶ ἑπίχαρις գեղեցիկ եւ հաճոյական: *Գեղապանծ հարսն, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 14c գ. κάλλος, καλλωνή pulchritudo, εὑμορφία formositas Գեղ. վայելչութիւն. բարեչափութիւն եւ պայծառութիւն. լաւութիւն. պատուականութիւն. ... *Բարեչափութիւն անդամոց հանդերձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԻԼ — (գիլք.) NBH 1 0551 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. λίθος lapis, saxum Քար (որպէս թէ գլելի, ձգելի). բռնաքար. վիրգ. դաշ. *Ոչ գիլս արձակեցին, ոչ զամուրսն փակեցին. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 36: Իսկ ի տաղ Նար. *Ի գիլ գայր ʼի գիլ, սայլիկն ածեալ գայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Azhdahak — For the Armenian mythical being, see Azhdahak (Armenian mythical being). Mount Azhdahak Mount Azhdahak Elevation …   Wikipedia

 • ԱԳԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁγρός, ἕπαυλις ager, villa ըստ եբր. ակէլ: Գետին բացօթեայ մշակեալ, ուր արտորայք են, եւ սակաւ բնակութիւն. որ եւ Անդաստան, Անդ. արտեր. չիքթլիփ. *Ագարակն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ — (ի, ից.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ. Բարձրամիտ, որ ամբարձեալ մտօք՝ հաւան եւ հաճ է ընդ ինքն. ամբարտաւան եւ փառասէր, փքացեալ. անձնահաճ. անձնացոյց. սէգ. սնափառ. եւ գեղապանծ, այս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅφθαρτος, ἁδιάφθαρτος incorruptibilis, incorruptus, integer, inviolatus Որ ոչն ապականի. անեղծ. անվթար. անարատ. անմահ. անփուտ. մաքուր. անվնաս. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳՂ — I. (գեղ, եղբք, եւ եղաց, ղօք.) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ԱՆԳՂ. գրի եւ ԱՆԿՂ. γῦψς vvultus ... Թռչուն մեծ՝ գազանային՝ կորակտուց՝ շաղղակեր, որոյ այլ եւ այլ են տեսակք, բազմադիմի օրինակաւ նշանակեալ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՏԻՐ — (տրի, ից կամ աց.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 12c ա. ἁδιάφορος indifferens Որ ոչն խտրէ զխտրելիս. անընտրող. անխիղճ. աներկիւղած. անզգոյշ. համարձակ ʼի չարիս. ... Ուստի՛ ԱՆԽՏԻՐ ԼԻՆԵԼ՝ ըստ յն. ասի, չպահել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՐԻՆԱԿ — ( ) NBH 1 0257 Chronological Sequence: 10c, 12c Ոյր չիք օրինակ կամ նմանն. աննման. անհամեմատ. անզուգական. *Անօրինակդ զօրինակին խորտակեալ զլուծ: Անօրինակ հարուած, կամ գեղ. Նար. ՟Ժ՟Գ. եւ ՟Ը. եւ Նար. խչ.: *Օրինակ անօրինակ ծննդեանն որդւոյ. Շ. ընդհանր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.